top of page

Met fotografie, grafisch ontwerp en beeldende kunst als haar grootste inspiratiebron is Tessel Schole een gepassioneerde producent met creatieve oplossingen om ideeën die soms onmogelijk lijken mogelijk te maken. Zoals ze zelf zegt: "geen idee is te gek."

 

Momenteel is Tessel werkzaam bij Hazazah Film & Photography, Van de Rietveld kunstacademie tot Hazazah, met een audiovisuele achtergrond, brengt zij kunst en commercie in balans. De ommezwaai van VJ-optredens, vlak na haar afstuderen, naar regieassistentie tot producent leek vanzelfsprekend. "Als iemand mij op de basisschool vroeg wat ik later wilde worden, zei ik altijd: Ik ga slogans bedenken voor reclame". Als kind al was Tessel gefascineerd door wat er in de Adformatie stond over grote projecten en bedrijven als Unilever.

 

Voor Tessel draait het allemaal om eerlijke samenwerking, waarbij gelijkheid tussen makers centraal staat. "Als iedereen zich gewaardeerd voelt en we onze krachten bundelen, kunnen we het beste resultaat bereiken."

 

Bij hazazaH, waar elk script zowel klein als groot aangepakt kan worden, voelt zij zich thuis. Ongeacht de grootte van het project streeft Tessel naar innovatie en creatieve manieren om ideeën te realiseren. Financiën mogen creatieve ideeën niet in de weg staan. Input en creativiteit staan voorop. Haar doel, steeds meer projecten op te starten en te ontwikkelen als creatief producent.

IMG_8534.JPG
Tekst: Tamara Braakman
Foto: Marije Kuiper

Dank voor je bericht!

bottom of page